Změna vlastníka

Povinnosti při změně vlastníka bytové jednotky

- oznámit bez zbytečného odkladu statutárnímu orgánu a správci nabytí jednotky v domě, nahlásit své identifikační údaje případně údaje osoby, které přenechal byt k užívání a počet osob, které budou mít v bytě domácnost (údaje potřebné pro stanovení záloh na služby)

POZN: osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb

1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období,

2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo

3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.


při předávání bytu nezapomínejte předat správci aktuální stavy poměrových měřidel vody a vytápění 

- průběžně hlásit správci veškeré změny, které mají vliv rozúčtování služeb 


Pro nahlášení změn využijte našich on-line formulářů:

- pro stávající vlastníky ke změně počtu osob a výše záloh

- pro nové vlastníky