Evidenční údaje

změny vlastníků jednotek

Při změně vlastníka jednotky vyplňte prosím požadované údaje. 

U odečtů vyplňte číslo měřidla a stav. 

Po vyplnění formuláře Vám bude vystaven nový Výpočtový list s vyznačenými změnami a budeme Vás informovat o možnosti převzetí. Změna nabývá účinnosti až převzetím nového Výpočtového listu!