Informace ke stavebním úpravám      v bytech

S novelou občanského zákoníku od 1. 7. 2020 MUSÍ vlastník jednotky PŘEDEM oznámit výboru SVJ či představenstvu BD VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY UVNITŘ SVÉHO BYTU bez ohledu na to, zda budou mít dopad do společných částí a zda tyto úpravy vyžadují stavební povolení nebo ohlášení na stavebním úřadě !!  Mějte dále na paměti, že zásahy do nosných konstrukcí (NK) i uvnitř vlastní bytové jednotky a úpravy, jimiž se mění vzhled domu, vyžadují souhlas vlastníků dle platných stanov. Dále má vlastník ze zákona povinnost umožnit výboru na základě předchozí výzvy ověření, zda úpravy neohrožují, nepoškozují či nemění společné části a to i přístupem do bytu.


- rekonstrukce bytového jádra - v původním či rozšířeném půdorysu vyžaduje statické posouzení; pokud nedojde k zásahu do nosných konstrukcí zpravidla nepodléhá souhlasu stavebního úřadu (SÚ)

- zásahy do nosné zdi (provedení otvoru ve stěně, přitížení stropu apod.) - vyžadují statické posouzení, projektovou dokumentaci, souhlas vlastníků dle platných stanov a souhlas SÚ

- zasklení lodžie - bezrámové zasklívací systémy zpravidla nevyžadují souhlas SÚ, ostatní systémy lze provést pouze jednotným způsobem v rámci fasády domu a je nutno žádat o stavební povolení

- výměna oken - ve stávajícím členění a barvě nevyžaduje souhlas SÚ

- instalace klimatizace - umístění venkovní jednotky na balkon či lodžii nutno konzultovat s výborem dle platných stanov, umístění na fasádu vždy vyžaduje souhlas vlastníků

- rekonstrukce elektroinstalace - vedení elektroinstalace v lištách či podhledech nepodléhá schvalování, provedení drážek v panelech je podmíněno statickým posudkem a projektem oprávněné osoby, po provedení nutno doložit kopii revizní zprávy. Přidání spotřebiče se zvýšením příkonu (např. indukční deska apod.) nutno předem konzultovat s ohledem na stav elektroinstalace ve společných částech domu.


Veškeré úpravy však raději předem konzultujte se stavebním úřadem.