Legislativa

Stručný přehled platné legislativy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - díl oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví (§1158-1222)

 - věnujte pozornost novele platné od 1. 7. 2020 č. 163/2020 Sb.

Zákon. č. 460/2016 Sb. - zrušení povinnosti pro SVJ dát do souladu s OZ název společenství

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích - Hlava VI, odd. 1 (§552-726) Družstva, odd. 2 (§727 - 757) Bytová družstva

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkách (podmínky vzniku SVJ pokud podíl družstva klesne na méně než polovinu)

NV 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

NV 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (společné části domu, příspěvek na správu, limity pro rozhodování)

Zákon č. 67/2013 Sb., související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu (rozsah služeb, výše záloh, rozúčtování nákladů, vyúčtování, poplatek z prodlení)

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody pro dům

 - aktualizace Vyhláškou č. 376/2021 Sb. - soulad se směrnicí Evropského parlamentu o energetické účinnosti

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ( povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů)