INVESTSERVIS RK - KUŘIM

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU PRO BRNO A OKOLÍ 

Vážení klienti, oznamujeme vám, že od 01. 09. 2023 nás najdete zpět na adrese:   FARSKÉHO 212/2                                                                                                                                                                                                                                                                       Vzhledem k tomu, že budova je zatím v rekonstrukci a ještě nemá v provozu zvonky, je třeba přijít po předchozí telefonické domluvě.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sledujte průběžně sekci AKTUALITY 

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Naše služby v oblasti provozně-technické správy

 • zajišťujeme opravy, údržby a revize společných částí

 • zajišťujeme úklid společných částí

 • smluvně zajišťujeme dodávky energií

 • nabízíme pojištění nemovitosti

 • nabízíme možnost technických prohlídek objektů 

 • zajišťujeme řešení škodních událostí

 • zajišťujeme služby deratizace, desinsekce a desinfekce společných částí domu

 

 ADMINISTRATIVA

Naše služby v oblasti administrativy

 • vedeme kompletní účetnictví SVJ a BD
 • zpracováváme mzdovou agendu výborů SVJ
 • vedeme evidenci spravovaných jednotek, evidenci členů
 • předepisujeme a vybíráme úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 • provádíme roční vyúčtování služeb
 • sledujeme platební kázeň
 • zpracováváme přehledy o hospodaření
 • zpracováváme roční účetní závěrky
 • pomáháme s administrativou schůzí shromáždění
 • nabízíme právní a daňové poradenství