Změna osob a záloh

změny pro stávající vlastníky

Po vyplnění formuláře Vám bude vystaven nový Výpočtový list s vyznačenými změnami a budeme Vás informovat o možnosti převzetí. Změna nabývá účinnosti až převzetím nového Výpočtového listu!